Psychomotoriek

Door te spelen en te ontdekken ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Het ene kind ontwikkelt van nature sneller dan andere, waardoor een vertraging in motorische en sensorische ontwikkeling kan optreden.
Om dit te verhelpen hebben we verschillende therapieën die inspelen op de verschillende aspecten van de ontwikkeling van het kind:

Grofmotorische therapie

Grove motoriek zijn de bewegingen waarbij het hele lichaam betrokken is, bv stappen, lopen, springen, balvaardigheid, evenwicht, … Een goede grove motoriek vormt de basis voor alle complexere bewegingen zoals fietsen, zwemmen, …
Spelenderwijs gaan we de kinderen stimuleren en tips geven om zo hun grofmotorische vaardigheden te verbeteren.

Fijnmotorische therapie

De fijne motoriek is de vaardigheid van de vingers en de handen bij opdrachten zoals kleine voorwerpen opnemen, knippen, parels rijgen, insteeknagels, openen en sluiten van knopen en ritsen, … Een goede fijne motoriek vormt de basis voor het schrijven.

Schrijfmotorische therapie

Een belangrijk deel in het dagelijks leven van een schoolgaand kind is het schrijven. Moeilijk leesbaar, te traag, pijn bij het schrijven, te slordig, … dit kan bij het kind tot frustratie leiden. Schrijven is een complexe vaardigheid die zowel motorische vaardigheden als cognitieve vaardigheden vereist. Het juiste schrijfmateriaal, een goede zithouding en een correctie instructie kunnen reeds veel verschil maken tijdens het schrijven. De therapie kan uit verschillende onderdelen bestaan. Afhankelijk van de noodzaak benadrukken we eerder de motorische vaardigheden, de motorische planning of het visueel-motorische aspect.

Wie kan bij ons terecht:

Kinderen van 0-16 jaar die moeilijkheden ondervinden met:
Fijnmotorische vaardigheden
Grofmotorische vaardigheden
Schrijfmotoriek, getalbegrip en rekentaal
Ruimtelijk-visuele vaardigheden
Lateralisatie ontwikkeling
Concentratie, aandacht


Via deze begeleiding op maat zijn we in staat verschillende problemen aan te pakken: aandachts- en concentratiestoornissen (ADD, ADHD), autismespectrumstoornis, cerebrale stoornissen, dyscalculie of rekenproblemen, faalangst, hoogbegaafdheid, links en rechts problemen, niet-verbale leerproblemen, coördinatie problemen, ruimtelijk visuele problemen, schrijfmotorische problemen, zwakbegaafdheid, ...